Zanim podpiszesz

Informacje dla Klientów o pożyczkach Asper.

  • Dlaczego warto czytać umowy
  • Dlaczego warto zadawać pytania
  • Dlaczego warto szukać porozumienia


Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie ofertą Asper.

Poniżej przedstawiamy informacje, które mogą być przydatne przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy pożyczki.

Pożyczki gotówkowe Asper – szybko i prosto do Twojego domu

Chociaż pożyczki Asper udzielane są „szybko”, „prosto do domu” i „bez zbędnych formalności”, to jednak każdą naszą decyzję poprzedza ocena zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Asper – Twój Partner Finansowy

Natomiast My ze swojej strony prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z umową pożyczki i załączonymi do niej dokumentami oraz o przemyślenie wysokości kosztów pożyczki.

Ponieważ przy udzielaniu pożyczki Asper opiera się głównie na rzetelności informacji zawartych we wniosku o pożyczkę, zachęcamy do uwzględnienia w nim wszystkich danych, szczególnie o osiąganych dochodach i już istniejących zobowiązaniach. Pomoże to dobrać odpowiednią kwotę pożyczki i wysokość raty.

Często zadawane pytania

1/ Boję się umów spisanych „drobnym drukiem” i obawiam się „spirali kosztów”.

Jeżeli nie są Państwo pewni co do określonych zapisów umowy, prosimy o zadawanie pytań Przedstawicielowi Asper lub poprzez nasze Centrum Telefoniczne.

Przed zawarciem umowy prosimy zapoznać się z formularzem informacyjnym, umożliwiającym zorientowanie się w kosztach i warunkach pożyczki, oferowanej przez Asper.

Umowa Asper NIE zawiera niejasnych zapisów spisanych niewyraźnym, „drobnym drukiem”. Umowa wraz z regulaminem udzielania pożyczek składa się z kilku stron i zachęcamy do jej wnikliwego przeczytania. Prosimy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące kwot maksymalnych i częstotliwości naliczania kosztów związanych z opóźnieniami w spłacie pożyczki.

2/ Czy przed zawarciem umowy ponoszę jakieś koszty "z góry", przed podpisaniem umowy pożyczki?

Asper NIE pobiera żadnych opłat „z góry”, przed podpisaniem umowy. Wizyta Przedstawiciela Asper, mająca na celu spisanie wniosku o pożyczkę, jest BEZPŁATNA. Opłata przygotowawcza za sporządzenie wniosku wraz z umową potrącana jest z kwoty już przyznanej pożyczki, w momencie jej udzielenia.

3/ Czy zabezpieczenie lub ubezpieczenie pożyczki jest dodatkowo płatne?

Asper NIE pobiera żadnych kosztów ubezpieczenia lub zabezpieczenia spłaty pożyczki.

4/ Czy po przemyśleniu decyzji o pożyczce mogę się „wycofać" z umowy?

TAK, mają Państwo prawo odstąpić od umowy pożyczki z Asper bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Należy zwrócić otrzymaną kwotę pożyczki i zapłacić odsetki za okres korzystania z pożyczki.

5/ Czy mogę spłacić pożyczkę "wcześniej"?

TAK, mają Państwo prawo do całkowitej lub częściowej wcześniejszej spłaty pożyczki w każdym czasie, a Asper odpowiednio obniży koszty pożyczki lub zwróci nadpłatę.

6/ Czy mogę "zawiesić" dokonywanie wpłat?

TAK, zachęcamy do poinformowania Przedstawiciela o trudnościach w spłatach rat. Asper zawsze na pierwszym miejscu stawia ugodowe rozwiązywanie sporów powstałych na tle zawartej umowy – istnieje możliwość wydłużenia albo zawieszenia spłaty pożyczki.

7/ Czym różni się pożyczka spłacana poprzez konto od pożyczki z obsługą w domu?

Pożyczki te różnią się formą spłat (spłata na konto / spłata do rąk Przedstawiciela Asper) oraz niektórymi wymogami formalnymi przy ich udzielaniu.

8/ Jak policzyć koszty pożyczki w Asper?

Koszty pożyczki w Asper to opłata przygotowawcza, opłata za dostarczenie gotówki do domu, prowizja i oprocentowanie wyszczególnione są w umowie. W umowie zawarta jest także Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (umożliwiająca porównywanie ofert pożyczkowych różnych instytucji kredytowych w zakresie kosztów w niej uwzględnianych) oraz całkowita kwota do spłaty (liczba rat x wysokość raty = całkowita kwota do spłaty).

9/ Odmówiono mi pożyczki. Dlaczego?

Asper, kierując się zasadami odpowiedzialności i etyki w prowadzonej działalności, każdorazowo przed udzieleniem pożyczki dokonuje oceny zdolności do spłaty pożyczki. Jeżeli zaistnieją przesłanki, że zawarcie umowy pożyczki spowoduje nadmierne zadłużenie, konieczność znacznego ograniczenia innych istotnych wydatków
lub spłaty innych zobowiązań, wtedy zmuszeni jesteśmy odmówić udzielenia pożyczki, licząc na zrozumienie podjętej decyzji.

Odmowa może być również wynikiem weryfikacji informacji zawartych we wniosku o pożyczkę (zbyt nieścisłe dane) lub braków w przedstawionych dokumentach.
W taki przypadku nasz Przedstawiciel udzieli Państwu dokładnych informacji, jak uzupełnić wniosek.

Zapraszamy
Zespół Asper.

Uwaga: nasze strony używają tzw. plików cookies w celach m.in. statystycznych i reklamowych. Cookie to informacja przechowywana na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. W ustawieniach przeglądarki internetowej, dotyczących prywatności, można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, by móc je akceptować, odrzucać lub automatycznie usuwać. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany tych ustawień oznacza, że cookies mogą pozostać w pamięci urządzenia. Wszystkie pozostałe informacje w tym przysługujące Ci prawa znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie akceptuję